Kako se određuje i kolika je cijena snimanja panorama i izrada virtualne šetnje?

Općenito o cijenama snimanja i izrade virtualne šetnje

Cijena snimanja panorama i izrade virtualne šetnje utvrđena je cjenikom.

Svakoj narudžbi pristupamo individualno a ponudu prilagođavamo specifičnim potrebama naručitelja.

Neobvezujuća informativna ponuda

Informativnu ponudu sa okvirnim cijenama možemo dostaviti ukoliko popunite online obrazac sa svim potrebnim informacijama.

Na konačnu cijenu snimanja i izradu virtualne šetnje utječe:

  • broj snimljenih panorama
  • implementacije dodatnih funkcionalnosti
  • broj izrađenih virtualnih šetnji
  • hitnost snimanja i izrade
  • odobreni popusti
  • način plaćanja (etapno ili avans)

Narudžba

Svaku pojedinu narudžbu potrebno je definirati i potvrditi pisanim putem (e-mailom, potpisom i/ili ovjerom na dokumentu).