Kako koristiti virtualne šetnje i panorame?

Virtualne šetnje i panorame pružaju dojam kao da se nalazite u sredini otvorenog ili zatvorenog prostora i zato imate mogućnost da prostor tj. panoramu zakrećete u svim smjerovima 360° horizontalno i 180° vertikalno te zumirate (približavate i udaljavate).

Za zakretanje prostora možete se služiti računalnim mišem (3 koraka na skicama niže) ili dodirnuti prstom i pomicati panoramu u željenom smjeru ukoliko koristite zaslon osjetljiv na dodir. Za zumiranje koristite scroll kotačić na računalnom mišu ili odgovarajuću gestu kod zaslona osjetljivog na dodir.

1. Kliknite na virtualnu šetnju i držite lijevu tipku miša.

1. Kliknite na panoramu i držite lijevu tipku miša

Sada ste spremni “zakretati” prostor tj. panoramu.

2. Zadržite lijevu tipku i pomjerajte miš u željenom smijeru.

2. Zadržite lijevu tipku i pomjerajte miš u željenom smijeru

Držeći lijevu tipku računalnog miša i njegovim pomicanjem u bilo kojem smjeru zakrećete prostor tj. panoramu.

3. Koristeći scroll gumb možete približavati ili udaljavati.

3. Koristeći scroll kotačić možete zumirati (približavati i udaljavati)

Pomicanjem scroll kotačića na računalnom mišu približavate ili udaljavate panoramu u kojoj se nalazite.

Za zakretanje i zumiranje prostora, osim računalnog miša i prstima na zaslonima osjetljivim na dodir, možete se služiti gumbima koji se nalaze u sredini navigacijske trake pri dnu ekrana (slika niže).

Za prelazak iz jedne panorame u drugu (zavisno o tome što je implementirano) možete koristiti predviđene gumbe prev/next, thumb-ove scena panorama koji se nalaze u navigacijskoj traci pri dnu ekrana i navigacijske strelice koje se nalaze postavljene negdje u prostoru tj. panorami (slika niže).

Navigacija pomoću gumba.